ข้อมูลผู้ติดต่อ

Distributor:MatchaJP(HOUKOUEN Co., Ltd.)
Representative:YOSHINOBU INOUE 
location:Houkouen, 8180134, 3-11-5-103,Ozano,Dazaifu,Fukuoka, Japan 
phone number:0927101751
mail address:info@houkouen.net